Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów - Jezus (Mt 28,19)

Ewangelizacja w Lipsku 13-15 czerwca 2019 od 18.30

Bardzo proszę o modlitwę  w tej intencji

Szkoła Liderów Grup Parafialnych i Animatorów Ewangelizacji oraz Oaza Dorosłych wzywa wszystkie osoby, dla których głoszenie Jezusa jest ważne, na ewangelizację w Lipsku w dn. 13-15.06.2019 r.

Spotkania przygotowujące do tej ewangelizacji, czyli modlitwa, formacja oraz sprawy organizacyjne od 17.30 w salce przy kościele. Jeśli nie możesz o tej godzinie bądź na 18.30.

Dojedźcie tam indywidualnie lub z innymi. Można wybrać sobie dzień w którym dołączysz do zespołu ewangelizacyjnego. Jeśli możesz bądź przez trzy wieczory. W sobotę spotykamy się już od 11.00 na modlitwie, wykładach, warsztatach i ewangelizacji ulicznej.

Potwierdź już teraz swój udział . Jeśli możesz zgłoś się do świadectwa, diakonii muzycznej, modlitewnej lub animatora grup.

Sama twoja obecność jest potrzebna byśmy byli świadkami naszego pójścia za Jezusem i bycia razem we wspólnocie. Do soboty czekam na potwierdzenie telefoniczne.

Serdecznie pozdrawiam
Ks. Szymon

Nawrócenie Szawła

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».

(Dz 9, 1-6)