Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów - Jezus (Mt 28,19)

Informacje

Zapisy do Szkoły Liderów Grup Parafialnych i Animatorów Ewangelizacji

Suwałki 02.10.2019 r.

Serdecznie proszę o zachęcenie osób świeckich w rozmowie osobistej i w ogłoszeniach parafialnych w październiku br. do zapisywania się do Szkoły Liderów Grup Parafialnych i Animatorów Ewangelizacji „Ludzie spod Damaszku”, która ma siedzibę w Augustowie przy Parafii p.w. Św.Jana Chrzciciela, Al. Jana Pawła II 14.
Informacje o szkole: tel. 693 55 66 57, są też w Martyrii oraz na stronie www.damaszek.anielasalawa.suwalki.pl 

Zgłoszenia do 15 października 2019 r. 

UWAGA: najbliższy zjazd jest przełożony na 26 października 2019 r. ze względu na Kongres Misyjny. Chętni mogą rozpocząć szkołę także w listopadzie - 16.11.2019 r. 

Zgłaszając się należy dołączyć pisemne skierowanie od Księdza Proboszcza, w którym zostanie podkreślone, że osoba skierowana kwalifikuje się pod każdym względem i jest zdolna do podjęcia odpowiedzialności za grupę oraz zadania jej powierzone przez ks. Proboszcza.

Ks. Szymon Klimaszewski

Nawrócenie Szawła

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».

(Dz 9, 1-6)