Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów - Jezus (Mt 28,19)

Aktualności

31 października 2016 r. w Suwałkach odbędzie się Marsz Świętych, czyli Holy Wins (w wolnym tłumaczeniu znaczy Święty Zwycięża).

Najbliższy 20 października 2016 r. godz. 19.00

Nasza oferta skierowana jest do osób starszych, które chcą aktywnie spędzić czas, rozwijać zainteresowania oraz szukają oparcia w przyjaznym gronie. Są jeszcze wolne miejsca!

Dlaczego Szkoła Liderów Grup Parafialnych i Animatorów Ewangelizacji "Ludzie spod Damaszku"?

Nawrócenie Szawła

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».

(Dz 9, 1-6)