Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów - Jezus (Mt 28,19)

Aktualności

31 października 2014 r. w Suwałkach odbędzie się Marsz Świętych, czyli Holy Wins (w wolnym tłumaczeniu znaczy Święty Zwycięża).

Szkoła "Ludzie spod Damaszku" zaprasza na rekolekcje dla młodzieży w terminie 24-26 października br.

Strona 16 z 16

Nawrócenie Szawła

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».

(Dz 9, 1-6)