Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów - Jezus (Mt 28,19)

Aktualności

Może dojdziemy do wniosku, że należy w swoim życiu iść w głąb, a nie w dołek. Czasem mamy wrażenie, że przegrywamy to życie, ale nie przegrajmy wieczności.

Zapraszamy na rekolekcje w Białym Dunajcu 5-12 sierpnia 2016 r.

Serdecznie zapraszamy studentów na 15 dniowe rekolekcje oazowe, które odbędą się w DR Betania.

Zapraszamy osoby dorosłe na rekolekcje w następujących terminach:

Rekolekcje wakacyjne dla dzieci - 08.07-14.07 2016 r. w Dowspudzie k/Raczek

Nawrócenie Szawła

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».

(Dz 9, 1-6)