Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów - Jezus (Mt 28,19)

Marsz Świętych

31 października 2014 r. w Suwałkach odbędzie się Marsz Świętych, czyli Holy Wins (w wolnym tłumaczeniu znaczy Święty Zwycięża).

Marsz ku czci Wszystkich Świętych organizowany jest przez Parafię pw. bł. Anieli SalawyParafię. pw. św. Wojciecha i Szkołę „Ludzie spod Damaszku”.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie interesującej okazji do uczczenia świętych, z którymi jednoczymy się w tajemnicy Świętych Obcowania. Zmartwychwstały Jezus uczył nas, że nasz związek z nimi wyraża się w ich naśladowaniu, ufnej modlitwie i ich wstawiennictwie. Z woli Boga święci okazują nam swoją żywą obecność, która zawsze nas rozwija, prowadząc bliżej Boga i człowieka. Marsz jest okazją dania świadectwa o Jezusie, który Żyje i jest celem naszego życia. Chcemy ogłaszać wszystkim zwycięstwo Jezusa nad grzechem, śmiercią i szatanem i że my w Jezusie także zwyciężamy, a nie w mocach zła. Święci poszli za Jezusem "w ciemno”. Oni nie wstydzili się Jezusa i przynależności do Niego i Jego nauki. To będzie wyznanie naszej wiary. Zostaniemy wprowadzeni w świętowanie uroczystości Wszystkich Świętych. Organizatorzy chcą podkreślić, że "święci to zwyczajni ludzie. I teraz radują się w raju". Udział  w marszu stanie się okazją manifestacji rodzinnej radości i zgody.

Dzieci i dorośli przebierają się za  aniołów i świętych. Każdy może przynieść pochodnie, świece czy znicze. Prosimy, by osoby muzykujące przyniosły swoje instrumenty. W ten sposób  nadamy temu wydarzeniu więcej mocy i radości.

Organizatorzy Marszu Świętych w Suwałkach zachęcają mieszkańców miasta, aby na procesję przebrali się za swojego ulubionego świętego, zakładając charakterystyczne dla tego świętego elementy stroju lub symbole (atrybut). Parafie mogą wydelegować osoby do niesienia figurek i  sztandarów, na których widnieją  wizerunki świętych. Wszyscy mogą przynieść  figurki i obrazy świętych z naszych domów. Za przykładem świętych, którzy w drodze do świętości spotykali się z Jezusem w sakramentach świętych, w Słowie Bożym  i w modlitwie, będziemy też nieśli  różaniec, Biblię i uczestniczyli we Mszy św.

Podczas Marszu  zostaną przedstawione relikwie, które są w naszych kościołach. Przedstawiciele  naszych parafii będą je nieśli. Niech ożyje w nas tajemnica Świętych Obcowania. Będziemy prosili o ich wstawiennictwo. Czy pamiętamy o naszych patronach, których imiona nosimy, o patronach, których wybraliśmy przy bierzmowaniu? Może w gronie świętych są osoby, z którymi jesteśmy mocno zaprzyjaźnieni? A może zupełnie nie zawracamy sobie głowy ich obecnością?

Marsz Świętych w Suwałkach rozpocznie się 31 października o godzinie 17.00 Mszą świętą w kościele pw. bł. Anieli Salawy, ul Łanowa. Na godzinę 18.00 zaplanowano rozpoczęcie Marszu Świętych, który przejdzie ulicami: Łanową, Bakałarzewską, Mickiewicza, Waryńskiego, 1-Maja, Sejneńską. Marsz zakończy się nabożeństwem uwielbienia w kościele pw. św. Wojciecha, podczas którego każdy będzie mógł dać świadectwo o osobistej relacji ze świętymi, o łasce ich wstawiennictwa. Przygotujmy krótkie słowa wypowiadane przez świętych oraz radosne historie z ich życia.

Do zobaczenia na Marszu!

 

Nawrócenie Szawła

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».

(Dz 9, 1-6)