Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów - Jezus (Mt 28,19)

Szkoła Liderów Grup Parafialnych - NABÓR 2018

Nabór 2018 na pierwszy rok!

Augustów, 11 września 2018r.

Ks. Szymon Klimaszewski                                              
Al. Jana Pawła II 14
16-300 Augustów
tel. kom. 693556657
www.damaszek.anielasalawa.suwalki.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

        
Szkoła Liderów Grup Parafialnych i Animatorów Ewangelizacji                                          
         
Szkoła istnieje od czterech lat. Rozpoczęła swoje funkcjonowanie od 45 uczestników. Od teraz rozpoczynamy nabór na pierwszy rok. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 października 2018 r .

Poprzez cykl spotkań prowadzonych przez osoby kompetentne, szczególnie pragniemy przygotowywać do ewangelizacji, ale nie tylko. Będziemy uczyć  jak  przeprowadzić ewangelizację i co robić z osobami ożywionymi poprzez akcję ewangelizacyjną. Świadomość czym jest ewangelizacja, co to jest kerygmat, jak go przepowiadać pomoże wszystkim w realizacji  słów Pana Jezusa i św. Pawła, z których czerpiemy zapał, a które niosą  nam konkretne światło co robić, by zrealizować naszą misję : (Mt 28,19) „ Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”, (2Tm 2,2) „ co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać  innych”.

Organizując tę Szkołę chcemy pomóc by w naszej Diecezji pojawiło się jeszcze więcej osób przygotowanych do posługiwania i to nie tylko podczas Rekolekcji Ewangelizacyjnych w parafii czy w szkole. Doświadczenie i obserwacja mówi, że w naszych parafiach brak jest osób, które podjęłyby  posługę prowadzenia grup formacyjnych. Szkoła ta przygotuje „pomocników kapłanów” oraz wolontariuszy.

W ramach Szkoły przewidziane są wykłady i warsztaty (np. muzyczne, teatru, medialne).  Poruszane będą zagadnienia z teologii fundamentalnej, dogmatycznej, moralnej, biblijnej, duchowości, psychologii i historii kościoła. Będziemy też brali pod uwagę znaki czasu: zagadnienia współczesności i dokumenty Kościoła. Szczególny nacisk położony będzie na teologię biblijną, pastoralną i liturgię.

Uczestnicy zajęć posiądą wiedzę o ruchach i umiejętność prowadzenia małej grupy oraz wielkich spotkań. Będą także uposażeni w stosowne materiały, które wykorzystają w praktyce. Mam nadzieję, że będą mogli odpowiedzialnie prowadzić całe wspólnoty oraz objąć troską pewne dziedziny życia naszych parafii (grupy ministrantów, zespoły teatralne, prowadzenie zajęć kulturalno–rekreacyjnych).
Przeżyją też swoistą przygodę ponieważ  będą stawiane im nowe wezwania (np. wyjazd  by ewangelizować ”od domu do domu„ , organizacja Festiwalu Młodych).

Szkoła jest dla młodzieży i dorosłych. Dla osób, które należą do różnych wspólnot będzie nowym zapałem i odkryciem nowej żarliwości. Ci, którzy dopiero teraz pragną zaangażować się w swojej parafii otrzymają dobrą drogę formacji. Poprzez ciekawe zajęcia oraz wezwania osoby te na pewno pogłębią swoją świadomość na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej.
            
W szkoleniu mogą  wziąć udział osoby, które ukończyły 17 rok życia. Nie jest wymagane wcześniejsze zaangażowanie, ale odkryte pragnienie. Dla wielu z nich to będzie ich powołanie. Odkrycie bogactwa życia i miejsc jakie nie są jeszcze zagospodarowane w naszych parafiach stanie się wezwaniem do specjalizowania się w konkretnych dziedzinach by wypełnić istniejące luki.  Ks. Proboszcz zadecyduje w jakim zakresie posługa tych osób jest wskazana np. prowadzenie wspólnot czy też organizowanie nabożeństw jak Via Lucis, Marszu Świętych i innych.
                   
Zgłaszając się należy dołączyć pisemne skierowanie od Księdza Proboszcza w którym, zostanie podkreślone ,że osoba skierowana kwalifikuje się pod każdym względem i jest zdolna do podjęcia odpowiedzialności za grupę  oraz zadania jej powierzone.

W ciągu roku planowanych jest kilka zjazdów jednodniowych - w soboty w godz. od 10.00 do 17.00 w miesiącach: X,XI,I,II,III,IV,V. Zjazdy będą odbywały się w III sobotę miesiąca.

Szkoła ma swoją siedzibę w Augustowie, par.Św. Jana Chrzciciela ,AL.Jana Pawł II 14.  Jest to Szkoła praktyczna, życiowa  i z mocą. Zainteresowanie Szkołą może wzrosnąć, jeśli osoby chętne będą mogły liczyć na wielorakie wsparcie przez swoich duszpasterzy.               
Zespołowi osób odpowiedzialnych za prowadzenie Szkoły bardzo zależy na tym, by przy naszych parafiach byli animatorzy przygotowani pod każdym względem nie tylko  do akcji jednorazowej, ale zaangażowani na stałe. Świeccy uczestnicy posiądą zapał i umiejętność ewangelizacji indywidualnej. Dzięki temu dotrą do osób, które nie żyją wiarą, nie praktykują, nie uczestniczą w życiu  naszych parafii.

Jeśli Ks. Proboszcz byłby np. zainteresowany posługą Diakonii Ewangelizacji podczas rekolekcji parafialnych lub w szkołach średnich i gimnazjalnych, to taka parafia koniecznie powinna wydelegować takie osoby. Ma to wielkie znaczenie zwłaszcza, gdy na zakończenie rekolekcji zgłaszają się osoby pragnące tworzyć wspólnoty i wtedy potrzebni są opiekunowie tych grup.

Diakonia Ewangelizacji  jest gotowa przeprowadzić Rekolekcje Ewangelizacyjne w każdej parafii. Jeśli Ks. Proboszcz wyrazi pragnienie, by  w  parafii powstały wspólnoty ożywiające życie religijne, to takie rekolekcje są dobrą do tego drogą (Dz 2,44 )„ Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem”. Prośbę o Rekolekcje Ewangelizacyjne należy zgłaszać przynajmniej trzy miesiące wcześniej.

ks. Szymon Klimaszewski                           

DO POBRANIA:

Nawrócenie Szawła

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».

(Dz 9, 1-6)