Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów - Jezus (Mt 28,19)

Zjazd Szkoły Liderów "Ludzie spod Damaszku"

Odbędzie się 24 listopada 2018 r.

Z radością informuję, że na I rok zgłosiło się 36 osób. Razem z II rokiem liczba uczestników szkoły wynosi 50 osób.Ta rekordowa ilość uczniów świadczy o wielkim zrozumieniu, że trzeba podjąć odpowiedzialność za Kościół i wiarę. Jeśli jest ona także odpowiedzią na potrzebę ludzkiego serca to bardzo się cieszę, że możemy zaspokoić pragnienie wielu serc. Uczniom gratuluję dobrego wyboru i odpowiedzi na zaproszenie Jezusa.

Zjazd Szkoły odbędzie się 24 listopada 2018 r. Jeszcze podczas tego zjazdu mogą dołączyć nowe osoby (należy przywieźć podanie i skierowanie od ks. proboszcza). Na wszystkich czekamy od g. 10.00 w sali pod kościołem.

Ks Szymon

                                   

         
   

Nawrócenie Szawła

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».

(Dz 9, 1-6)