Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów - Jezus (Mt 28,19)

OGŁOSZENIE

Najbliższy zjazd Szkoły Ludzie spod Damaszku

odbędzie się 11 maja 2019 r. od g.10.00. Do tego czasu każdy uczestnik prześle rozmiar koszulki jaką nosi (troszeczkę większy rozmiar). Może uda się nam przygotować koszulki na ewangelizację z super napisami.

 

Nawrócenie Szawła

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».

(Dz 9, 1-6)