Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów - Jezus (Mt 28,19)

Aktualności

Zapewne każdy, kto coś organizuje, tworzy, wychodzi z pomysłami, chciałby, by to zainteresowało innych.

Zachęcamy do zapoznania się z refleksjami ks. biskupa Grzegorza Rysia - przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski.

W dniach 28-30.11.2014 r. w Domu Rekolekcyjnym Betania odbyły się rekolekcje, w których uczestniczyło 32 dzieci.

Rekolekcje dla dzieci z zabawą andrzejkową na początek Adwentu 28-30 listopada 2014 r.

Nawrócenie Szawła

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».

(Dz 9, 1-6)